strijdbaar

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

strijdbaar (bn):
agressief, krijgszuchtig, martiaal, militant, strijdvaardig, weerbaar

als synoniem van een ander trefwoord:

agressief (bn) :
aanvallend, driftig, gewelddadig, kwaad, opvliegend, strijdbaar, boosaardig
manhaftig (bn) :
dapper, kloekmoedig, koen, moedig, strijdbaar
militant (bn) :
fanatiek, strijdbaar

woordverbanden van ‘strijdbaar’ grafisch weergegeven

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
manhaft, manhaftig, strijdbaar, heldhaftig, krijghaftig, manmoedig

MANHAFT, MANHAFTIG, STRIJDBAAR, HELDHAFTIG, KRIJGHAFTIG, MANMOEDIG

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 403.

in hedendaagse spelling:
onvervaard, onverschrokken, onversaagd, strijdbaar, dapper, koen, wakker, fors, fel, vurig, moedig, manmoedig, mannelijk, manhaftig, heldhaftig

ONVERVAARD, ONVERSCHROKKEN, ONVERSAAGD, STRIJDBAAR, DAPPER, KOEN, WAKKER, FORS, FEL, VURIG, MOEDIG, MANMOEDIG, MANNELIJK, MANHAFTIG, HELDHAFTIG

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 207.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0013 c