volhardend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

volhardend (bn):
aanhoudend, blijvend, doortastend, hardnekkig, obstinaat, onbezweken, onvermoeibaar, onverzettelijk, onwankelbaar, standvastig, taai, vasthoudend

als synoniem van een ander trefwoord:

standvastig (bn) :
bestendig, betrouwbaar, constant, duurzaam, flink, hardnekkig, kalm, onbezweken, onveranderlijk, onverstoorbaar, onverzettelijk, onwankelbaar, onwrikbaar, stabiel, sterk, trouw, vast, vastberaden, vasthoudend, volhardend, volstandig
hardnekkig (bn) :
aanhoudend, eigenzinnig, halsstarrig, koppig, mordicus, obstinaat, onbuigzaam, onverzettelijk, standvastig, star, stijfhoofdig, taai, vasthoudend, verbeten, verstard, verwoed, volhardend, volhoudend, weerspannig
aanhoudend (bn) :
aldoor, almaar, bestendig, blijvend, constant, continu, continueel, duurzaam, gedurig, gestaag, gestadig, non-stop, onafgebroken, onophoudelijk, onophoudend, staag, stadig, steeds, volhardend, voortdurend
energiek (bn) :
actief, doortastend, dynamisch, flink, krachtdadig, krachtig, levenslustig, ondernemend, pittig, vitaal, volhardend, voortvarend, daadkrachtig
blijvend (bn) :
aanhoudend, altijddurend, bestendig, durend, duurzaam, eeuwig, langdurig, permanent, vast, volhardend, voorgoed
vasthoudend (bn) :
hardnekkig, onvermoeibaar, persistent, standvastig, verbeten, volhardend
taai (bn) :
gehard, hardnekkig, veerkrachtig, volhardend, volhoudend
ongebroken (bn) :
standvastig, volhardend

woordverbanden van ‘volhardend’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
bestendig, duurzaam, onveranderlijk, onverzettelijk, onwankelbaar, onwrikbaar, standvastig, vast, volhardend

BESTENDIG, DUURZAAM, ONVERANDERLIJK, ONVERZETTELIJK, ONWANKELBAAR, ONWRIKBAAR, STANDVASTIG, VAST, VOLHARDEND

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 321.

in hedendaagse spelling:
naarstig, ijverig, vlijtig, nijver, noest, arbeidzaam, werkzaam, volhardend, onvermoeid, onbezweken

NAARSTIG, IJVERIG, VLIJTIG, NIJVER, NOEST, ARBEIDZAAM, WERKZAAM, VOLHARDEND, ONVERMOEID, ONBEZWEKEN

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 358.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
volharden

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Gepland onderhoud
Zondagochtend 9 augustus vindt serveronderhoud plaats. De site zal daardoor een poos niet bereikbaar zijn. Waarschijnlijk duurt dat minder dan een halfuur. In het slechtste geval zou het een paar uur kunnen uitlopen. Mijn excuses voor het ongemak.

debug info: 0.0019 c