vastberaden

als woordenboektrefwoord:

vastberaden:
bn. bw. vast besloten.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vastberaden (bn) :
standvastig, besluitvaardig, beslist, vastbesloten, resoluut, weloverwogen, verbeten, gedecideerd, kordaat, onvermurwbaar, kloekmoedig

als synoniem van een ander trefwoord:

standvastig (bn) :
stabiel, flink, betrouwbaar, onveranderlijk, kalm, hardnekkig, sterk, trouw, vast, vastberaden, duurzaam, vasthoudend, onverstoorbaar, volhardend, constant, onverzettelijk, bestendig, onwrikbaar, onwankelbaar, volstandig, onbezweken
meedogenloos (bn) :
hard, ongevoelig, onbewogen, streng, genadeloos, keihard, koud, vastberaden, barbaars, harteloos, wreed, gewetenloos, onbarmhartig, onverbiddelijk, ongenadig, hardvochtig, onvermurwbaar, spijkerhard, niets ontziend, onmeedogend
onverbiddelijk (bn) :
hard, bar, streng, genadeloos, beslist, vastberaden, harteloos, meedogenloos, vastbesloten, onbarmhartig, ongenadig, hardvochtig, rigide, onvermurwbaar, onverzoenlijk, ontoegeeflijk, onbuigbaar, onmeedogend
gedecideerd (bn) :
besluitvaardig, beslist, vastberaden, zelfverzekerd, vastbesloten, resoluut, wilskrachtig, weloverwogen, kordaat, onvermurwbaar
resoluut (bn) :
beslist, vastberaden, openhartig, zelfverzekerd, doortastend, ronduit, vastbesloten, gedecideerd, kordaat, ferm, onvermurwbaar
kordaat (bn) :
wakker, stoer, flink, vastberaden, dapper, doortastend, vastbesloten, struis, ferm, kloek
vastbesloten (bn) :
standvastig, beslist, vastberaden, resoluut, onverbiddelijk, gedecideerd, kordaat
beslist (bn) :
besluitvaardig, vastberaden, vastbesloten, resoluut, gedecideerd

woordverbanden van ‘vastberaden’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

vastberaden
slap, weifelend

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c