onbuigbaar

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

onbuigzaam (bn) :
compromisloos, hardnekkig, hardvochtig, inflexibel, koppig, niet flexibel, onbuigbaar, ongevoelig, onhandelbaar, ontoegevend, onvermurwbaar, onverzettelijk, spijkerhard, star, steil, stijf, strak, streng, stug
onverbiddelijk (bn) :
bar, beslist, genadeloos, hard, hardvochtig, harteloos, meedogenloos, onbarmhartig, onbuigbaar, ongenadig, onmeedogend, ontoegeeflijk, onvermurwbaar, onverzoenlijk, rigide, streng, vastberaden, vastbesloten
onbuigzaam (bn) :
hard, onbuigbaar, stijf, stug

woordverbanden van ‘onbuigbaar’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

onbuigbaar, onbuigzaam

Onbuigbaar is datgene, wat zich door geene krachtsinspanning buigen laat; onbuigzaam, datgene wat van nature niet geschikt is om gebogen te worden of zich te buigen. IJzer en glas zijn onbuigzaam, maar niet onbuigbaar. In figuurlijke toepassing is onbuigbaar dan ook sterker van opvatting dan onbuigzaam. De overgeblevenen te Jeruzalem toonden reeds in deze dagen dienzelfden onbuigbaren geest, waarmede hun nakomelingen de feller vervolging met taaier wederstand hebben ontmoet." De klachten bewezen duidelijk, dat Floris een eigen en wel onbuigzamen wil had, en dien met klem wist door te drijven."

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onbuigbaar
buigbaar

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c