Synoniemen.net gebruikt cookies en vergelijkbare technologie├źn ("cookies"), onder andere om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Dat houdt in dat synoniemen.net het gedrag van bezoekers vastlegt, analyseert en deelt en zo de website beter afstemt op de interesses van de bezoeker. Cookies van Improve Digital en AppNexus kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen, gedragsgegevens te delen en artikelen aan te bevelen op synoniemen.net die aansluiten op je interesses.

Lees meer over ons privacy-beleid.

cookies accepteren

cookies niet accepteren


diep

als woordenboektrefwoord:

diep:
bn. bw. (-er, -st), zich van boven naar beneden ver uitstrekkend.
diep:
o. (-en), diepte, kolk; kanaal.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

diep (bn):
doorvoeld, hevig, innig, intens, oprecht, sterk, vast, volkomen, welgemeend
diep (bn):
bronzen, dof, donker, laag, sonoor, warm, zwaar
diep (bn):
bodemloos, peilloos
diep (bn):
diepzinnig
diep (bn):
ver
diep (bw):
bijzonder, bitter, erg, ergst, hoogst, uitermate, uiterst, zeer
diep (zn):
kanaal, vaarwater

als synoniem van een ander trefwoord:

hartelijk (bn) :
amicaal, cordiaal, diep, gastvrij, gezellig, gul, innig, joviaal, oprecht, sympathiek, vriendelijk, vriendschappelijk, warm, warmhartig, welgemeend
innig (bn) :
diep, diepgevoeld, hevig, intiem, liefdevol, nauw, oprecht, vurig, warm, warmhartig, zeer
intensief (bn) :
diep, diepgaand, driftig, hevig, krachtig, levendig, sterk, vergaand, vol
veelomvattend (bn) :
breed, diep, omvangrijk, ruim, uitgebreid, veelzijdig, verreikend
zwaar (bn) :
diep, laag, luid, sonoor
intiem (bn) :
diep, innig
donker (bn) :
diep
laag (bn) :
diep
peilloos (bn) :
diep
vast (bn) :
diep
uitermate (bw) :
buitengewoon, diep, enorm, extreem, hoogst, ontstellend, ontzettend, reusachtig, uiterst, verschrikkelijk, vreselijk, zeer
kanaal (zn) :
diep, gracht, vaart, waterweg

woordverbanden van ‘diep’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
diep, laag

Diep — laag. Laag is wat minder hoog is dan iets anders, waarmee men het vergelijkt; diep wat lager is dan de oppervlakte der aarde. Figuurlijk geeft hoe diep zijl gij gezonken een grooter achteruitgang in zedelijkheid te kennen dan hoe laag zijl gij gezonken. De zin van het eerste is: gij zijt gezonken zelfs ver beneden het peil van zedelijkheid, waarop het gros der menschen staat; de tweede zin houdt geene vergelijking in met anderen, maar vergelijkt den toestand van nu met dien van vroeger.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
diep, laag

DIEP, LAAG

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 56.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

diep
ondiep
zie ook:
diep bedroefd, diep gevoeld

bij andere sites:

synoniemen-sites:
Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek
woordenboeken:
ANW - WNT (i) (ii) - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek
oorsprong:
etymologiebank
zinsverband:
context
vertalen:
naar het
overige:
Citaten - Wikipedia - Google

debug info: 0.0042 c