diep

als woordenboektrefwoord:

diep:
bn. bw. (-er, -st), zich van boven naar beneden ver uitstrekkend.
diep:
o. (-en), diepte, kolk; kanaal.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

diep (bn):
doorvoeld, hevig, innig, intens, oprecht, sterk, vast, volkomen, welgemeend
diep (bn):
bronzen, dof, donker, laag, sonoor, warm, zwaar
diep (bn):
bodemloos, peilloos
diep (bn):
diepzinnig
diep (bn):
ver
diep (bw):
bijzonder, bitter, erg, ergst, hoogst, uitermate, uiterst, zeer
diep (zn):
kanaal, vaarwater

als synoniem van een ander trefwoord:

hartelijk (bn) :
amicaal, cordiaal, diep, gastvrij, gezellig, gul, innig, joviaal, oprecht, sympathiek, vriendelijk, vriendschappelijk, warm, warmhartig, welgemeend
innig (bn) :
diep, diepgevoeld, hevig, intiem, liefdevol, nauw, oprecht, vurig, warm, warmhartig, zeer
intensief (bn) :
diep, diepgaand, driftig, hevig, krachtig, levendig, sterk, vergaand, vol
veelomvattend (bn) :
breed, diep, omvangrijk, ruim, uitgebreid, veelzijdig, verreikend
zwaar (bn) :
diep, laag, luid, sonoor
intiem (bn) :
diep, innig
donker (bn) :
diep
laag (bn) :
diep
peilloos (bn) :
diep
vast (bn) :
diep
uitermate (bw) :
buitengewoon, diep, enorm, extreem, hoogst, ontstellend, ontzettend, reusachtig, uiterst, verschrikkelijk, vreselijk, zeer
kanaal (zn) :
diep, gracht, vaart, waterweg

woordverbanden van ‘diep’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
diep, laag

Diep — laag. Laag is wat minder hoog is dan iets anders, waarmee men het vergelijkt; diep wat lager is dan de oppervlakte der aarde. Figuurlijk geeft hoe diep zijl gij gezonken een grooter achteruitgang in zedelijkheid te kennen dan hoe laag zijl gij gezonken. De zin van het eerste is: gij zijt gezonken zelfs ver beneden het peil van zedelijkheid, waarop het gros der menschen staat; de tweede zin houdt geene vergelijking in met anderen, maar vergelijkt den toestand van nu met dien van vroeger.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
diep, laag

DIEP, LAAG

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 56.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

diep
ondiep

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c