diepzinnig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

diepzinnig (bn):
diepdenkend, filosofisch, peinzend
diepzinnig (bn):
ernstig, scherpzinnig
diepzinnig (bn):
diepgaand, serieus

als synoniem van een ander trefwoord:

diepgaand (bn) :
diepzinnig, ernstig
diep (bn) :
diepzinnig

woordverbanden van ‘diepzinnig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.002 c