filosofisch

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

filosofisch (bn) :
bedachtzaam, kalm, wijs

als synoniem van een ander trefwoord:

diepzinnig (bn) :
diepdenkend, filosofisch, peinzend

woordverbanden van ‘filosofisch’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c