amicaal

als woordenboektrefwoord:

amicaal:
bn. bw. vriendschappelijk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

amicaal (bn) :
vriendschappelijk, hartelijk, joviaal, gemeenzaam, kameraadschappelijk

als synoniem van een ander trefwoord:

vriendelijk (bn) :
voorkomend, prettig, zacht, vrolijk, aangenaam, aardig, ongedwongen, goedaardig, beleefd, genadig, vriendschappelijk, beschaafd, welwillend, welgemeend, innemend, goedhartig, beminnelijk, lief, lieftallig, behulpzaam, hartelijk, gemoedelijk, attent, vaderlijk, genegen, bereidwillig, amicaal, inschikkelijk, toeschietelijk, minnelijk, goedgunstig, goedig, toegenegen, aimabel, herderlijk, lankmoedig, goelijk
hartelijk (bn) :
gastvrij, oprecht, sympathiek, warm, diep, vriendschappelijk, vriendelijk, welgemeend, gezellig, gul, innig, joviaal, amicaal, warmhartig, cordiaal
familiair (bn) :
vertrouwelijk, ongedwongen, informeel, amicaal, gemeenzaam, onvormelijk, familiaar

woordverbanden van ‘amicaal’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

amicaal
vormelijk

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c