amicaal

als woordenboektrefwoord:

amicaal:
bn. bw. vriendschappelijk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

amicaal (bn) :
gemeenzaam, hartelijk, joviaal, kameraadschappelijk, vriendschappelijk

als synoniem van een ander trefwoord:

vriendelijk (bn) :
aangenaam, aardig, amicaal, aimabel, attent, behulpzaam, beleefd, beminnelijk, bereidwillig, beschaafd, gemoedelijk, genadig, genegen, goedaardig, goedgunstig, goedhartig, goedig, goelijk, hartelijk, herderlijk, innemend, inschikkelijk, lankmoedig, lief, lieftallig, minnelijk, ongedwongen, prettig, toegenegen, toeschietelijk, vaderlijk, voorkomend, vriendschappelijk, vrolijk, welgemeend, welwillend, zacht
hartelijk (bn) :
amicaal, cordiaal, diep, gastvrij, gezellig, gul, innig, joviaal, oprecht, sympathiek, vriendelijk, vriendschappelijk, warm, warmhartig, welgemeend
familiair (bn) :
amicaal, familiaar, gemeenzaam, informeel, ongedwongen, onvormelijk, vertrouwelijk

woordverbanden van ‘amicaal’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

amicaal
vormelijk

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c