onvormelijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

familiair (bn) :
vertrouwelijk, ongedwongen, informeel, amicaal, gemeenzaam, onvormelijk, familiaar
informeel (bn) :
onofficieel, onvormelijk

woordverbanden van ‘onvormelijk’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onvormelijk
vormelijk

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c