behulpzaam

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

behulpzaam (bn) :
bereidwillig, dienend, dienstvaardig, gedienstig, helpend, hulpvaardig, voorkomend

als synoniem van een ander trefwoord:

vriendelijk (bn) :
aangenaam, aardig, amicaal, aimabel, attent, behulpzaam, beleefd, beminnelijk, bereidwillig, beschaafd, gemoedelijk, genadig, genegen, goedaardig, goedgunstig, goedhartig, goedig, goelijk, hartelijk, herderlijk, innemend, inschikkelijk, lankmoedig, lief, lieftallig, minnelijk, ongedwongen, prettig, toegenegen, toeschietelijk, vaderlijk, voorkomend, vriendschappelijk, vrolijk, welgemeend, welwillend, zacht
lief (bn) :
aanhalig, aardig, beelderig, behulpzaam, beminnelijk, bevallig, charmant, doddig, goed, hartelijk, honnig, schattig, snoeperig, snoepig, snoezig, vriendelijk, zoet, zorgzaam
hoffelijk (bn) :
attent, behulpzaam, beleefd, beschaafd, complimenteus, edelmoedig, fair, galant, heus, heuselijk, hoofs, hulpvaardig, ridderlijk, urbaan, voorkomend, wellevend
voorkomend (bn) :
attent, behulpzaam, beleefd, charmant, dienstvaardig, gedienstig, hoffelijk, hulpvaardig, inschikkelijk, minzaam, tegemoetkomend, vriendelijk
zinvol (bn) :
behulpzaam, dienstig, gedienstig, nuttig, redelijk, toepasselijk, verstandig, zinnig, zinrijk
attent (bn) :
behulpzaam, belangstellend, hoffelijk, hulpvaardig, voorkomend, vriendelijk
dienstvaardig (bn) :
behulpzaam, dienstwillig, gedienstig, hulpvaardig, voorkomend
nuttig (bn) :
behulpzaam, bereidwillig, gedienstig, hulpvaardig, zinvol
hulpvaardig (bn) :
behulpzaam, bereidwillig, dienstvaardig, gedienstig
bevorderlijk (bn) :
behulpzaam, bevorderend, dienstig, gunstig, nuttig

woordverbanden van ‘behulpzaam’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

behulpzaam
onbehulpzaam

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c