behulpzaam

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

behulpzaam (bn) :
voorkomend, hulpvaardig, dienstvaardig, bereidwillig, gedienstig, helpend, dienend

als synoniem van een ander trefwoord:

vriendelijk (bn) :
voorkomend, prettig, zacht, vrolijk, aangenaam, aardig, ongedwongen, goedaardig, beleefd, genadig, vriendschappelijk, beschaafd, welwillend, welgemeend, innemend, goedhartig, beminnelijk, lief, lieftallig, behulpzaam, hartelijk, gemoedelijk, attent, vaderlijk, genegen, bereidwillig, amicaal, inschikkelijk, toeschietelijk, minnelijk, goedgunstig, goedig, toegenegen, aimabel, herderlijk, lankmoedig, goelijk
lief (bn) :
zoet, zorgzaam, snoezig, goed, charmant, aardig, schattig, vriendelijk, beminnelijk, behulpzaam, hartelijk, bevallig, aanhalig, snoeperig, beelderig, snoepig, doddig, honnig
hoffelijk (bn) :
voorkomend, hulpvaardig, heus, beleefd, beschaafd, behulpzaam, attent, ridderlijk, edelmoedig, galant, complimenteus, fair, wellevend, urbaan, hoofs, heuselijk
voorkomend (bn) :
hulpvaardig, charmant, beleefd, vriendelijk, hoffelijk, behulpzaam, attent, dienstvaardig, gedienstig, minzaam, inschikkelijk, tegemoetkomend
zinvol (bn) :
redelijk, nuttig, verstandig, toepasselijk, zinnig, behulpzaam, gedienstig, dienstig, zinrijk
attent (bn) :
voorkomend, hulpvaardig, vriendelijk, hoffelijk, belangstellend, behulpzaam
dienstvaardig (bn) :
voorkomend, hulpvaardig, behulpzaam, gedienstig, dienstwillig
nuttig (bn) :
zinvol, hulpvaardig, behulpzaam, bereidwillig, gedienstig
hulpvaardig (bn) :
behulpzaam, dienstvaardig, bereidwillig, gedienstig
bevorderlijk (bn) :
nuttig, gunstig, behulpzaam, dienstig, bevorderend

woordverbanden van ‘behulpzaam’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

behulpzaam
onbehulpzaam

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c