zorgzaam

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

zorgzaam (bn) :
lief, moederlijk
zorgzaam (bn) :
bezorgd

als synoniem van een ander trefwoord:

lief (bn) :
aanhalig, aardig, beelderig, behulpzaam, beminnelijk, bevallig, charmant, doddig, goed, hartelijk, honnig, schattig, snoeperig, snoepig, snoezig, vriendelijk, zoet, zorgzaam
bezorgd (bn) :
beschermend, zorgzaam
moederlijk (bn) :
liefderijk, zorgzaam

woordverbanden van ‘zorgzaam’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

zorgvuldig, zorgzaam

Zorgvuldig en zorgzaam worden gebezigd van iemand, die aan eene zaak de noodige opmerkzaamheid en zorg wijdt. Zorgzaam is de persoon, die bij alles, wat hij doet op de toekomst let, en met de noodige zorg te werk gaat. Zorgvuldig is zijne wijze van handelen, wanneer hij nauwlettend toeziet op het hem toevertrouwde.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

zorgzaam
onverschillig

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c