zorgzaam

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

zorgzaam (bn):
lief, moederlijk
zorgzaam (bn):
bezorgd

als synoniem van een ander trefwoord:

bezorgd (bn) :
beschermend, zorgzaam
moederlijk (bn) :
liefderijk, zorgzaam
lief (zn) :
aanhalig, aardig, beelderig, behulpzaam, beminnelijk, bevallig, charmant, doddig, goed, hartelijk, honnig, schattig, snoeperig, snoepig, snoezig, vriendelijk, zoet, zorgzaam

woordverbanden van ‘zorgzaam’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
zorgvuldig, zorgzaam

Zorgvuldig — zorgzaam. Zorgvuldig en zorgzaam worden gebezigd van iemand, die aan eene zaak de noodige opmerkzaamheid en zorg wijdt. Zorgzaam is de persoon, die bij alles, wat hij doet op de toekomst let, en met de noodige zorg te werk gaat. Zorgvuldig is zijne wijze van handelen, wanneer hij nauwlettend toeziet op het hem toevertrouwde.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

zorgzaam
onverschillig

bij andere sites:

synoniemen-sites:
Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek
woordenboeken:
ANW - WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek
oorsprong:
etymologiebank
zinsverband:
context
vertalen:
naar het
overige:
Citaten - Wikipedia - Google

debug info: 0.002 c