doordacht

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

doordacht (bn) :
intelligent, ingenieus, weloverwogen, vernuftig, welbedacht

als synoniem van een ander trefwoord:

rationeel (bn) :
redelijk, verstandig, verantwoord, doordacht, verstandelijk, weloverwogen, weldoordacht
doorwrocht (bn) :
doordacht, degelijk, solide, doortimmerd, uitgewerkt, uitgedokterd, doorgewerkt
ingenieus (bn) :
scherpzinnig, vindingrijk, doordacht, kunstig, vernuftig, schrander
rijp (bn) :
ervaren, ernstig, wijs, doordacht, weloverwogen, bezadigd
verantwoord (bn) :
doordacht, gefundeerd, weloverwogen, weldoordacht
verstandig (bn) :
redelijk, zinnig, wijs, doordacht, raisonnabel
weloverwogen (bn) :
verantwoord, doordacht, gefundeerd, welbewust
geniaal (bn) :
doordacht, vernuftig
strategisch (bn) :
doordacht, tactisch

woordverbanden van ‘doordacht’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

doordacht
ondoordacht

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c