doordacht

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

doordacht (bn) :
ingenieus, intelligent, vernuftig, welbedacht, weloverwogen

als synoniem van een ander trefwoord:

rationeel (bn) :
doordacht, redelijk, verantwoord, verstandelijk, verstandig, weldoordacht, weloverwogen
doorwrocht (bn) :
degelijk, doordacht, doorgewerkt, doortimmerd, solide, uitgedokterd, uitgewerkt
ingenieus (bn) :
doordacht, kunstig, scherpzinnig, schrander, vernuftig, vindingrijk
rijp (bn) :
bezadigd, doordacht, ernstig, ervaren, weloverwogen, wijs
verantwoord (bn) :
doordacht, gefundeerd, weldoordacht, weloverwogen
verstandig (bn) :
doordacht, raisonnabel, redelijk, wijs, zinnig
weloverwogen (bn) :
doordacht, gefundeerd, verantwoord, welbewust
geniaal (bn) :
doordacht, vernuftig
strategisch (bn) :
doordacht, tactisch

woordverbanden van ‘doordacht’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

doordacht
ondoordacht

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c