zinvol

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

zinvol (bn):
behulpzaam, dienstig, gedienstig, nuttig, redelijk, toepasselijk, verstandig, zinnig, zinrijk

als synoniem van een ander trefwoord:

nuttig (bn) :
behulpzaam, bereidwillig, gedienstig, hulpvaardig, zinvol
zinnig (bn) :
zinvol

woordverbanden van ‘zinvol’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

zinvol
nutteloos, zinloos

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c