nuttig

als woordenboektrefwoord:

nuttig:
bn. (-er, -st), voordelig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

nuttig (bn) :
leerzaam, voordelig, van dienst, bruikbaar, goed, productief, dienstbaar, praktisch, winstgevend, van nut, bevorderlijk, dienstig
nuttig (bn) :
zinvol, hulpvaardig, behulpzaam, bereidwillig, gedienstig

als synoniem van een ander trefwoord:

voordelig (bn) :
nuttig, goedkoop, vruchtbaar, gunstig, laag, winstgevend, lonend, lucratief, rendabel, billijk, profijtelijk, profitabel, batig, favorabel, profijtig
bruikbaar (bn) :
geschikt, nuttig, behoorlijk, doelmatig, waardevol, handig, praktisch, toepasbaar, handelbaar, applicabel
zinvol (bn) :
redelijk, nuttig, verstandig, toepasselijk, zinnig, behulpzaam, gedienstig, dienstig, zinrijk
praktisch (bn) :
nuttig, doelmatig, handig, bruikbaar, functioneel, makkelijk, dienstig
dienstig (bn) :
nuttig, geschikt, van dienst, bruikbaar, praktisch, passend
weldadig (bn) :
voordelig, nuttig, aangenaam, heilzaam, verkwikkend
bevorderlijk (bn) :
nuttig, gunstig, behulpzaam, dienstig, bevorderend
waardevol (bn) :
nuttig, belangrijk, bruikbaar, degelijk, valabel
verdienstelijk (bn) :
nuttig, loffelijk, prijzenswaardig, lofwaardig
leerzaam (bn) :
nuttig, instructief, leerrijk, onderrichtend
constructief (bn) :
nuttig, bruikbaar, opbouwend, positief
pragmatisch (bn) :
nuttig, praktisch, praktijkgericht
nut (bn) :
nuttig, goed, gunstig, welbesteed
heilzaam (bn) :
nuttig, zegenrijk
dienstbaar (bn) :
nuttig

woordverbanden van ‘nuttig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

nuttig
nutteloos, zinloos

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord / zelfstandig naamwoord
zelfstandig naamwoord
werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c