nuttig

als woordenboektrefwoord:

nuttig:
bn. (-er, -st), voordelig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

nuttig (bn) :
bevorderlijk, bruikbaar, dienstbaar, dienstig, goed, leerzaam, praktisch, productief, van dienst, van nut, voordelig, winstgevend
nuttig (bn) :
behulpzaam, bereidwillig, gedienstig, hulpvaardig, zinvol

als synoniem van een ander trefwoord:

voordelig (bn) :
batig, billijk, favorabel, goedkoop, gunstig, laag, lonend, lucratief, nuttig, profijtelijk, profijtig, profitabel, rendabel, vruchtbaar, winstgevend
bruikbaar (bn) :
applicabel, behoorlijk, doelmatig, geschikt, handelbaar, handig, nuttig, praktisch, toepasbaar, waardevol
zinvol (bn) :
behulpzaam, dienstig, gedienstig, nuttig, redelijk, toepasselijk, verstandig, zinnig, zinrijk
praktisch (bn) :
bruikbaar, dienstig, doelmatig, functioneel, handig, makkelijk, nuttig
dienstig (bn) :
bruikbaar, geschikt, nuttig, passend, praktisch, van dienst
weldadig (bn) :
aangenaam, heilzaam, nuttig, verkwikkend, voordelig
bevorderlijk (bn) :
behulpzaam, bevorderend, dienstig, gunstig, nuttig
waardevol (bn) :
belangrijk, bruikbaar, degelijk, nuttig, valabel
verdienstelijk (bn) :
loffelijk, lofwaardig, nuttig, prijzenswaardig
leerzaam (bn) :
instructief, leerrijk, nuttig, onderrichtend
constructief (bn) :
bruikbaar, nuttig, opbouwend, positief
pragmatisch (bn) :
nuttig, praktijkgericht, praktisch
nut (bn) :
goed, gunstig, nuttig, welbesteed
heilzaam (bn) :
nuttig, zegenrijk
dienstbaar (bn) :
nuttig

woordverbanden van ‘nuttig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

nuttig
nutteloos, zinloos

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord / zelfstandig naamwoord
zelfstandig naamwoord
werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c