nuttig

als woordenboektrefwoord:

nuttig:
bn. (-er, -st), voordelig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

nuttig (bn):
bevorderlijk, bruikbaar, dienstbaar, dienstig, goed, leerzaam, praktisch, productief, van dienst, van nut, voordelig, winstgevend
nuttig (bn):
behulpzaam, bereidwillig, gedienstig, hulpvaardig, zinvol

als synoniem van een ander trefwoord:

voordelig (bn) :
batig, billijk, favorabel, goedkoop, gunstig, laag, lonend, lucratief, nuttig, profijtelijk, profijtig, profitabel, rendabel, vruchtbaar, winstgevend
bruikbaar (bn) :
applicabel, behoorlijk, doelmatig, geschikt, handelbaar, handig, nuttig, praktisch, toepasbaar, waardevol
zinvol (bn) :
behulpzaam, dienstig, gedienstig, nuttig, redelijk, toepasselijk, verstandig, zinnig, zinrijk
praktisch (bn) :
bruikbaar, dienstig, doelmatig, functioneel, handig, makkelijk, nuttig
dienstig (bn) :
bruikbaar, geschikt, nuttig, passend, praktisch, van dienst
weldadig (bn) :
aangenaam, heilzaam, nuttig, verkwikkend, voordelig
bevorderlijk (bn) :
behulpzaam, bevorderend, dienstig, gunstig, nuttig
waardevol (bn) :
belangrijk, bruikbaar, degelijk, nuttig, valabel
verdienstelijk (bn) :
loffelijk, lofwaardig, nuttig, prijzenswaardig
leerzaam (bn) :
instructief, leerrijk, nuttig, onderrichtend
constructief (bn) :
bruikbaar, nuttig, opbouwend, positief
pragmatisch (bn) :
nuttig, praktijkgericht, praktisch
nut (bn) :
goed, gunstig, nuttig, welbesteed
heilzaam (bn) :
nuttig, zegenrijk
dienstbaar (bn) :
nuttig

woordverbanden van ‘nuttig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

nuttig
nutteloos, zinloos
zie ook:
nuttig zijn

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 18.232.188.89.

debug info: 0.0025 c