winstgevend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

winstgevend (bn) :
voordelig, vruchtbaar, productief, lonend, lucratief, rendabel, profijtelijk, renderend, profitabel

als synoniem van een ander trefwoord:

voordelig (bn) :
nuttig, goedkoop, vruchtbaar, gunstig, laag, winstgevend, lonend, lucratief, rendabel, billijk, profijtelijk, profitabel, batig, favorabel, profijtig
nuttig (bn) :
leerzaam, voordelig, van dienst, bruikbaar, goed, productief, dienstbaar, praktisch, winstgevend, van nut, bevorderlijk, dienstig
vruchtbaar (bn) :
voordelig, productief, winstgevend, rendabel, profijtelijk, arbeidsproductief
rendabel (bn) :
voordelig, winstgevend, lonend, rentegevend
lucratief (bn) :
voordelig, winstgevend, lonend
productief (bn) :
winstgevend

woordverbanden van ‘winstgevend’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c