winstgevend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

winstgevend (bn) :
lonend, lucratief, productief, profijtelijk, profitabel, rendabel, renderend, voordelig, vruchtbaar

als synoniem van een ander trefwoord:

voordelig (bn) :
batig, billijk, favorabel, goedkoop, gunstig, laag, lonend, lucratief, nuttig, profijtelijk, profijtig, profitabel, rendabel, vruchtbaar, winstgevend
nuttig (bn) :
bevorderlijk, bruikbaar, dienstbaar, dienstig, goed, leerzaam, praktisch, productief, van dienst, van nut, voordelig, winstgevend
vruchtbaar (bn) :
arbeidsproductief, productief, profijtelijk, rendabel, voordelig, winstgevend
rendabel (bn) :
lonend, rentegevend, voordelig, winstgevend
lucratief (bn) :
lonend, voordelig, winstgevend
productief (bn) :
winstgevend

woordverbanden van ‘winstgevend’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c