raadzaam

als woordenboektrefwoord:

raadzaam:
bn. (...zamer, -st), heilzaam ; dienstig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

wenselijk (bn) :
aanbevelenswaard, aanbevelenswaardig, aangewezen, geraden, gewenst, raadzaam
aanbevolen (bn) :
aanbevelenswaardig, geraden, raadzaam, recommandabel, wenselijk
gewenst (bn) :
geraden, gunstig, opportuun, raadzaam, wenselijk
aangewezen (bn) :
aanbevelenswaardig, raadzaam, wenselijk
aanbevelenswaardig (bn) :
raadzaam, recommandabel

woordverbanden van ‘raadzaam’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 54:

oorbaar, raadzaam

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

raadzaam
dwaas, gek, stapel, waanzinnig, zot

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c