kanaal

als woordenboektrefwoord:

kanaal:
o. (...nalen), pijp, buis; gegraven waterweg; grote zeeëngte.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

kanaal (zn) :
diep, gracht, vaart, waterweg
kanaal (zn) :
nauw, straat, zee-engte
kanaal (zn) :
televisiezender

als synoniem van een ander trefwoord:

gracht (zn) :
kanaal, singel, slotgracht, stadsgracht, vaart
water (zn) :
beek, kanaal, meer, plas, rivier, sloot, ven
zender (zn) :
kanaal, omroepstation, zendstation
doorvaart (zn) :
doorgang, geul, kanaal, passage
vaart (zn) :
gracht, kanaal, waterweg
straat (zn) :
kanaal, nauw, zee-engte
vat (zn) :
bloedvat, buis, kanaal
diep (zn) :
kanaal, vaarwater
pijp (zn) :
goot, kanaal

woordverbanden van ‘kanaal’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

gang, buis, kanaal, pijp, weg

Weg is alles waar iets langs of over gaat. Gang is de algemeene naam voor een nauwen weg, waarlangs zich iets beweegt; ten opzichte van het lichaam, bepaald de weg, waarlangs eene stof in het menschelijk of dierlijk lichaam zich voortbewegen kan. Gehoorgang. Buis duidt hetzelfde aan, doch heeft het bijbegrip dat de weg nauwer is en van alle zijden besloten; terwijl eene buis niet lang en gebogen kan zijn, veronderstelt men bij pijp altijd een zekere lengte zonder krommingen. Een kanaal is een weg tusschen twee wanden ingesloten. Luchtwegen, verkeerswegen; galbuis, gasbuis; darmkanaal; luchtpijp.

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 293:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c