buis

als woordenboektrefwoord:

buis:
v. (buizen), pijp; haringbuis.
buis:
o. (buizen), kledingstuk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

buis (zn):
cilinder, goot, koker, leiding, pijp, schacht, slang
buis (zn):
baadje, kamizool, wambuis
buis (zn):
beeldbuis, televisie, tv
buis (zn):
lamp, radiolamp
buis (zn):
haringbuis
buis (zn):
kachelpijp
buis (zn):
jak, jasje

als synoniem van een ander trefwoord:

televisie (zn) :
beeldbuis, buis, kastje, kijkbuis, kijkdoos, kijkkast, teevee, televisieontvanger, televisietoestel, treurbuis, tv, tv-toestel
schacht (zn) :
buis, koker, pijp, staaf, staak, stang, steel, stok
koker (zn) :
buis, etui, foedraal, huls, pijp, schacht, schede
goot (zn) :
afvoerbuis, buis, koker, pijp
scherm (zn) :
buis, monitor, tv-scherm
leiding (zn) :
buis, draad, koker, pijp
vat (zn) :
bloedvat, buis, kanaal
bus (zn) :
buis, cilinder, koker
cilinder (zn) :
buis, koker, rol, zuil
slang (zn) :
buis, tuinslang
pijp (zn) :
buis, koker

woordverbanden van ‘buis’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
gang, buis, kanaal, pijp, weg

Gang — buis — kanaal — pijp — weg. Weg is alles waar iets langs of over gaat. Gang is de algemeene naam voor een nauwen weg, waarlangs zich iets beweegt; ten opzichte van het lichaam, bepaald de weg, waarlangs eene stof in het menschelijk of dierlijk lichaam zich voortbewegen kan. Gehoorgang. Buis duidt hetzelfde aan, doch heeft het bijbegrip dat de weg nauwer is en van alle zijden besloten; terwijl eene buis niet lang en gebogen kan zijn, veronderstelt men bij pijp altijd een zekere lengte zonder krommingen. Een kanaal is een weg tusschen twee wanden ingesloten. Luchtwegen, verkeerswegen; galbuis, gasbuis; darmkanaal; luchtpijp.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
buis, pijp

BUIS, PIJP

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 419.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
bui

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.236.126.69.

debug info: 0.0022 c