impliciet

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

impliciet (bn):
onuitgesproken, stilzwijgend, tussen de regels door

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

woordverbanden van ‘impliciet’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

impliciet
expliciet, nadrukkelijk, uitdrukkelijk

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0017 c