zwaarwegend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

belangrijk (bn) :
aanmerkelijk, beduidend, considerabel, gewichtig, important, van belang, van betekenis, wezenlijk, zwaarwegend
ernstig (bn) :
bedenkelijk, erg, groot, zwaar, zwaarwegend
zwaar (bn) :
aanzienlijk, ernstig, groot, zwaarwegend
duur (bn) :
zwaarwegend

woordverbanden van ‘zwaarwegend’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c