brandend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

brandend (bn) :
buitengewoon, belangrijk, dringend, danig
brandend (bn) :
bijtend, scherp, heet
brandend (bn) :
gloeiend, verzengend
brandend (bn) :
in brand, vlammend
brandend (bn) :
gloeiend
brandend (bn) :
vurig

als synoniem van een ander trefwoord:

bijtend (bn) :
brandend, prikkelend, snijdend, vurig, agressief, corrosief, striemend, stekend, invretend
vurig (bn) :
pikant, pittig, brandend, bijtend, scherp, fel, fonkelend, gepeperd, vuur schietend
heet (bn) :
pikant, gloeiend, brandend, zeer warm, warm, scherp, gepeperd, hot, verzengend
scherp (bn) :
pikant, pittig, brandend, bijtend, sterk, heet, prikkelend, gepeperd, zerp
agressief (bn) :
brandend, bijtend, corrosief, invretend, aantastend
gloeiend (bn) :
brandend, smeulend
danig (bn) :
brandend
vlammend (bn) :
brandend

woordverbanden van ‘brandend’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

warm:
heet, verhit, brandend, gloeiend

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c