snijdend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

snijdend (bn) :
afgebeten, bijtend, scherp, schraal, snel, snerpend, stekend, vinnig, vlijmend
snijdend (bn) :
schril, snerpend
snijdend (bn) :
transversaal
snijdend (bn) :
guur, koud
snijdend (bn) :
scherp

als synoniem van een ander trefwoord:

scherp (bn) :
bars, beledigend, bijtend, bits, bitter, getand, hekelig, hoekig, kantig, kwetsend, onvriendelijk, puntig, sarcastisch, snel, snerpend, snijdend, stekelig, venijnig, vinnig, vlijmend, wrang
bijtend (bn) :
agressief, brandend, corrosief, invretend, prikkelend, snijdend, stekend, striemend, vurig
vinnig (bn) :
bitter, fel, geducht, gemeen, hard, hevig, intens, scherp, snijdend, streng
snel (bn) :
fel, levendig, scherp, snijdend, vinnig
schraal (bn) :
guur, scherp, snijdend
bitter (bn) :
guur, snijdend
transversaal (bw) :
snijdend

woordverbanden van ‘snijdend’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 362:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c