beslissend

als woordenboektrefwoord:

beslissend:
bn. (-er, -st), afdoend.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

beslissend (bn) :
bepalend, cruciaal, doorslaggevend, kritiek, doorslaand, afdoend, regelend, peremptoir, decisoir

als synoniem van een ander trefwoord:

afdoend (bn) :
overtuigend, gepast, belangrijk, beslist, volledig, doeltreffend, doorslaand, beslissend, definitief, afdoende, probaat, stringent, voldingend, sluitend, peremptoir
cruciaal (bn) :
doorslaggevend, kritiek, beslissend, vitaal, wezenlijk
definitief (bn) :
bepalend, beslissend, bindend, afdoend, onveranderbaar
doorslaand (bn) :
overtuigend, beslissend, afdoend
doorslaggevend (bn) :
bepalend, beslissend, afdoende
kritiek (bn) :
doorslaggevend, beslissend
peremptoir (bn) :
beslissend, afdoend

woordverbanden van ‘beslissend’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

beslissend
onbelangrijk

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c