waardig zijn

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

verdienen, waardig zijn, waard zijn

Deze woorden drukken uit, dat goede of slechte eigenschappen of daden aanspraak geven op goed of kwaad loon. Verdienen ziet meer op het recht hebben op belooning of het noodig maken van straf, wegens goede of slechte daden. Waardig of waard zijn ziet meer op hoedanigheden en eigenschappen, die recht of aanspraak op iets geven. De laatste uitdrukking wordt zoowel van zaken als van personen gebezigd, de beide eerste alleen van personen. Waardig zijn zegt men alleen van iets goeds, waard zijn en verdienen ook van iets kwaads. Belooning, straf verdienen. Een goed arbeider is zijn loon waard. Hij is waard gehangen te worden. Dat huis is mij geen drie duizend gulden waard. Hij is dezen lof ten volle waardig.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 230:

verdienen, waardig zijn, waard zijn

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c