verdienen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verdienen (ww):
recht hebben op, toekomen, waard zijn
verdienen (ww):
beuren, ontvangen, vangen, verwerven
verdienen (ww):
winnen

als synoniem van een ander trefwoord:

verwerven (ww) :
behalen, bekomen, binnenhalen, halen, krijgen, ontvangen, oogsten, opdoen, scoren, verdienen, verkrijgen, winnen
winnen (ww) :
behalen, gewinnen, verdienen, verkrijgen, veroveren, zegevieren
doen (ww) :
kosten, opbrengen, schuiven, verdienen
vangen (ww) :
beuren, krijgen, overhouden, verdienen
realiseren (ww) :
te gelde maken, verdienen
betalen (ww) :
opleveren, verdienen
overwinnen (ww) :
verdienen

woordverbanden van ‘verdienen’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
verdienen, waardig zijn, waard zijn

Verdienen — waardig zijn — waard zijn. Deze woorden drukken uit, dat goede of slechte eigenschappen of daden aanspraak geven op goed of kwaad loon. Verdienen ziet meer op het recht hebben op belooning of het noodig maken van straf, wegens goede of slechte daden. Waardig of waard zijn ziet meer op hoedanigheden en eigenschappen, die recht of aanspraak op iets geven. De laatste uitdrukking wordt zoowel van zaken als van personen gebezigd, de beide eerste alleen van personen. Waardig zijn zegt men alleen van iets goeds, waard zijn en verdienen ook van iets kwaads. Belooning, straf verdienen. Een goed arbeider is zijn loon waard. Hij is waard gehangen te worden. Dat huis is mij geen drie duizend gulden waard. Hij is dezen lof ten volle waardig.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
verdienen, waardig zijn, waard zijn

VERDIENEN, WAARDIG ZIJN, WAARD ZIJN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 230.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.236.97.49.

debug info: 0.0028 c