onzelfzuchtig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

gul (bn) :
grootmoedig, royaal, mild, vrijgevig, edelmoedig, genereus, onbaatzuchtig, goedgeefs, groothartig, scheutig, onzelfzuchtig, kwistig
onbaatzuchtig (bn) :
grootmoedig, liefdadig, gul, nobel, edelmoedig, groothartig, belangeloos, onzelfzuchtig, altruïstisch
altruïstisch (bn) :
menslievend, onbaatzuchtig, belangeloos, onzelfzuchtig, medemenselijk
edelmoedig (bn) :
gul, onbaatzuchtig, onzelfzuchtig, onbekrompen

woordverbanden van ‘onzelfzuchtig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onzelfzuchtig
zelfzuchtig

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c