berekenend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

uitgerekend (bn) :
berekenend, gewiekst, slim, uitgekookt

woordverbanden van ‘berekenend’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

berekenend
edelmoedig, onbaatzuchtig

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c