grif

als woordenboektrefwoord:

grif:
bn. bw. (-fer,- st), vlug, vaardig ; vlot.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

grif (bn) :
rap, snel, vlot, vlug

als synoniem van een ander trefwoord:

vlot (bn) :
gemakkelijk, gesmeerd, grif, losjes, onbelemmerd, plezierig, probleemloos, prompt, rad, snel, vloeiend, vlug
gretig (bn) :
begerig, belust, graag, grif, gulzig, happig, hebberig, hebzuchtig, hongerig, inhalig, verlangend, zuchtig
vlug (bw) :
binnenkort, even, fluks, gauw, gezwind, grif, hard, ijlings, prompt, rad, rap, ras, rats, schielijk, seffens, snel, spoedig
dadelijk (bw) :
fluks, grif, spoedig, vlug

woordverbanden van ‘grif’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c