grif

als woordenboektrefwoord:

grif:
bn. bw. (-fer,- st), vlug, vaardig ; vlot.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

grif (bn) :
vlug, rap, snel, vlot

als synoniem van een ander trefwoord:

vlot (bn) :
vlug, vloeiend, gemakkelijk, snel, probleemloos, losjes, gesmeerd, plezierig, prompt, rad, grif, onbelemmerd
gretig (bn) :
gulzig, graag, hongerig, hebberig, hebzuchtig, inhalig, belust, begerig, happig, grif, zuchtig, verlangend
vlug (bw) :
hard, rap, ras, spoedig, gauw, snel, binnenkort, even, prompt, rad, grif, rats, schielijk, gezwind, ijlings, fluks, seffens
dadelijk (bw) :
vlug, spoedig, grif, fluks

woordverbanden van ‘grif’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0048 c