minder

als woordenboektrefwoord:

minder:
bn. bw. geringer, kleiner, zwakker.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

minder (bn) :
inferieur, lager, slechter
minder (bn) :
geringer, kleiner
minder (bn) :
onbelangrijk
minder (bw) :
niet zo, weinig

als synoniem van een ander trefwoord:

ondergeschikt (bn) :
bijkomend, bijkomstig, inferieur, minder, onbelangrijk, oninteressant, secundair, van ondergeschikt belang
inferieur (bn) :
gering, lager, minder, minderwaardig, ondergeschikt, ondermaats, ondeugdelijk, slecht
minderwaardig (bn) :
derderangs, inferieur, minder, slecht
lager (bn) :
inferieur, minder
bergaf (bw) :
bergafwaarts, minder, neergaand, neerwaarts, slechter
min (bw) :
gering, laag, minder, onvoldoende, weinig
weinig (bw) :
min, minder

woordverbanden van ‘minder’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

minder
extra, meer

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c