neerwaarts

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

bergaf (bw) :
bergafwaarts, minder, neergaand, neerwaarts, slechter
omlaag (bw) :
benedenwaarts, naar beneden, neerwaarts, terneder

woordverbanden van ‘neerwaarts’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

neerwaarts, afwaarts

Nederwaarts duidt aan dat eene beweging van een hooger naar een lager punt gaat; afwaarts dat de beweging geschiedt in eene richting, waardoor hetgeen zich beweegt, zich verwijdert van een bepaald punt. Afwaarts kan dus ook nederwaarts beteekenen. Nederwaarts wordt meest in deftigen stijl of figuurlijken zin gebruikt.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

neerwaarts
opwaarts

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c