afwaarts

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

afwaarts (zn):
neer, weg

als synoniem van een ander trefwoord:

weg (bw) :
af, afwaarts, heen, vandaan

woordverbanden van ‘afwaarts’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
neerwaarts, afwaarts

Nederwaarts — afwaarts. Nederwaarts duidt aan dat eene beweging van een hooger naar een lager punt gaat; afwaarts dat de beweging geschiedt in eene richting, waardoor hetgeen zich beweegt, zich verwijdert van een bepaald punt. Afwaarts kan dus ook nederwaarts beteekenen. Nederwaarts wordt meest in deftigen stijl of figuurlijken zin gebruikt.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

afwaarts
opwaarts

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Gepland onderhoud
Zondagochtend 9 augustus vindt serveronderhoud plaats. De site zal daardoor een poos niet bereikbaar zijn. Waarschijnlijk duurt dat minder dan een halfuur. In het slechtste geval zou het een paar uur kunnen uitlopen. Mijn excuses voor het ongemak.

debug info: 0.0016 c