snert

als woordenboektrefwoord:

snert:
v. erwtensoep.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

snert (zn) :
klets, kolder, larie, onzin
snert (zn) :
prul, rommel
snert (zn) :
erwtensoep
snert (zn) :
knudde

als synoniem van een ander trefwoord:

onbeduidend (bn) :
bescheiden, beuzelachtig, futiel, gering, ijdel, irrelevant, klein, lullig, miniem, nestig, nietig, nietsbetekenend, nietswaardig, nietszeggend, onaanzienlijk, onbelangrijk, onbenullig, onbetekenend, onnozel, snert, weinigzeggend
ondeugdelijk (bn) :
armzalig, gebrekkig, knudde, onbruikbaar, onsolide, onsterk, slecht, snert
prullig (bn) :
armzalig, prullerig, snert, waardeloos

woordverbanden van ‘snert’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0023 c