summier

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

summier (bn) :
beknopt, bondig, samengevat, samenvattend
summier (bn) :
gering, klein, schaars

als synoniem van een ander trefwoord:

klein (bn) :
beperkt, bescheiden, dun, gering, kort, luttel, miezerig, nietig, onaanzienlijk, onbeduidend, onbelangrijk, onbetekenend, petieterig, peuterig, pietepeuterig, pieterig, popperig, pover, prullerig, schamel, summier
gering (bn) :
klein, luttel, mager, onaanzienlijk, onbeduidend, onbelangrijk, onbetekenend, pover, schamel, summier
beknopt (bn) :
bondig, compact, concies, gedrongen, kort, summier, verkort
bondig (bn) :
summier
kort (bw) :
even, gering, summier, vluchtig

woordverbanden van ‘summier’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

summier
lang, uitvoerig

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c