leemte

als woordenboektrefwoord:

leemte:
v. (-n), gebrek, onvolledigheid, inz. in enig boek of geschrift.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

leemte (zn) :
gaping, gemis, hiaat, lacune, leegte, opening, tekort, tekortkoming, weglating

als synoniem van een ander trefwoord:

opening (zn) :
bres, gaatje, gaping, gat, gleuf, hiaat, holte, leemte, mond, monding, ontsluiting, spleet, split, uitlaat
gemis (zn) :
derving, gebrek, leemte, mankement, ontstentenis, tekortkoming, verlies
niets (zn) :
ledigheid, leegheid, leegte, leemte, vacuüm, vlakte, wezenloosheid
hiaat (zn) :
gaping, kloof, lacune, leegte, leemte, manco, opening, vacuüm
manco (zn) :
gaping, gebrek, hiaat, lacune, leegte, leemte, tekort
lacune (zn) :
gaping, hiaat, holte, leegte, leemte
leegheid (zn) :
gemis, hiaat, leegte, leemte
tekortkoming (zn) :
gaping, hiaat, leemte

woordverbanden van ‘leemte’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 361:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0042 c