begeven

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

begeven (ww):
bezwijken, breken, instorten, kapotgaan, opgeven, stukgaan
begeven (ww):
verlaten

als synoniem van een ander trefwoord:

schenken (ww) :
begeven, begiftigen, doneren, doteren, geven, gunnen, toebrengen, vergeven, verlenen, wijden
uitvallen (ww) :
afvallen, begeven, bezwijken, kapotgaan, stukgaan, vervallen, wegvallen
stukgaan (ww) :
begeven, breken, kapotgaan, sneuvelen, uiteenvallen, uitvallen
instorten (ww) :
begeven, in puin vallen, ineenvallen, invallen, inzakken
breken (ww) :
begeven, knakken, knappen, scheuren, stukgaan
begiftigen (ww) :
begeven, beschenken met, doteren
afbreken (ww) :
afknappen, begeven

woordverbanden van ‘begeven’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
begeven, verlaten

Begeven — verlaten. Van iets scheiden. Het eerste wordt uitsluitend gebezigd met personen of persoonlijk genomen dingen als voorwerp; het heeft dan de beteekenis van in den steek laten: de moed begeeft den strijder; begeef gij het vaderland niet. Het laatste wordt ook van onpersoonlijke dingen gezegd: men verlaat zijn huis, zijne kamer. De daad van begeven veroorzaakt altijd een verlies aan dengene, die begeven wordt, wat bij verlaten niet noodzakelijk het geval is.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
begeven, verlaten

BEGEVEN, VERLATEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 244.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

woorden met een verwante vorm:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0023 c