begeven

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

begeven (ww) :
bezwijken, breken, instorten, kapotgaan, opgeven, stukgaan
begeven (ww) :
verlaten

als synoniem van een ander trefwoord:

schenken (ww) :
begeven, begiftigen, doneren, doteren, geven, gunnen, toebrengen, vergeven, verlenen, wijden
uitvallen (ww) :
afvallen, begeven, bezwijken, kapotgaan, stukgaan, vervallen, wegvallen
stukgaan (ww) :
begeven, breken, kapotgaan, sneuvelen, uiteenvallen, uitvallen
instorten (ww) :
begeven, in puin vallen, ineenvallen, invallen, inzakken
breken (ww) :
begeven, knakken, knappen, scheuren, stukgaan
begiftigen (ww) :
begeven, beschenken met, doteren
afbreken (ww) :
afknappen, begeven

woordverbanden van ‘begeven’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

begeven, verlaten

Van iets scheiden. Het eerste wordt uitsluitend gebezigd met personen of persoonlijk genomen dingen als voorwerp; het heeft dan de beteekenis van in den steek laten: de moed begeeft den strijder; begeef gij het vaderland niet. Het laatste wordt ook van onpersoonlijke dingen gezegd: men verlaat zijn huis, zijne kamer. De daad van begeven veroorzaakt altijd een verlies aan dengene, die begeven wordt, wat bij verlaten niet noodzakelijk het geval is.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 244:

begeven, verlaten

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c