vervallen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vervallen (ww):
achteruitgaan, aftakelen, afvallen, niet doorgaan, ontvallen, uitvallen, wegvallen
vervallen (ww):
in de versukkeling raken, recidiveren, terugvallen, verliederlijken
vervallen (ww):
aflopen, cesseren, ophouden, verlopen
vervallen (ww):
vermolmen, verweren
vervallen (bn):
afgeleefd, bouwvallig, gammel, kaduuk, kramakkel, ruïneachtig, verarmd, verlopen, verwaarloosd, verzwakt
vervallen (bn):
verkrotten, teloorgaan

als synoniem van een ander trefwoord:

aftakelen (ww) :
achteruitgaan, afsterven, dementeren, sukkelen, verloederen, verouderen, vervallen, verwelken, verzwakken
verlopen (ww) :
achteruitgaan, aflopen, verminderen, verslechteren, vervallen, verwateren
uitvallen (ww) :
afvallen, begeven, bezwijken, kapotgaan, stukgaan, vervallen, wegvallen
vallen (ww) :
dalen, inzakken, kelderen, verminderen, vervallen, zakken, zinken
verlopen (ww) :
expireren, ongeldig worden, verjaren, vervallen
aflopen (ww) :
eindigen, verlopen, verstrijken, vervallen
afvallen (ww) :
uitvallen, verlopen, vervallen, wegvallen
achteruitgaan (ww) :
afzakken, verlopen, vervallen
cesseren (ww) :
ophouden, vervallen
verschijnen (ww) :
vervallen
bouwvallig (bn) :
gammel, gehavend, haveloos, instortend, kaduuk, kapot, krakkemikkig, kramakkel, vervallen, verwaarloosd, wrak
gammel (bn) :
afgeleefd, bouwvallig, krakkemikkig, kramakkel, kramakkelig, vervallen, wankel, wrakkig
haveloos (bn) :
armoedig, bouwvallig, kaal, shabby, sjofel, slordig, vervallen, voddig
verlopen (bn) :
afgelopen, geleden, verjaard, verstreken, vervallen, voorbij
kaduuk (bn) :
bouwvallig, kapot, versleten, vervallen

woordverbanden van ‘vervallen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
afnemen, luwen, verminderen, vervallen

Afnemen — luwen — verminderen — vervallen. Afnemen en verminderen zijn synoniem met luwen, voor zooverre zij van de gesteldheid van wind of weder gebruikt worden. Van den wind gebruikt, zegt luwen dat de eerst hevige wind vermindert of gaat liggen; van het weder, dat de koude zich minder doet gevoelen. In overdrachtelijke beteekenis wordt het ook gebruikt voor het verminderen van gevaar; verder voor het kleiner of minder worden in omvang, hoedanigheid of hoeveelheid. Tegenover afnemen staat toenemen, tegenover verminderen staat vermeerderen. Verminderen is minder worden; door den comparatief, welke er aan ten grondslag ligt, wordt reeds uitgedrukt dat de toestand, waarin iets verkeert, vergeleken wordt met een vorigen toestand, terwijl men bij afnemen alleen de werking, die op het oogenblik plaats heeft, in het oog houdt. Gaat het afnemen sterk voort, zoodat er zich sporen van geheele ineenzinking of te niet gaan van de zaak of den persoon beginnen te vertoonen, dan wordt het vervallen. Afneming van krachten kan licht tot verval van krachten overgaan. Hun omzet neemt af, doch hun handelsgeest vermindert niet.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

in hedendaagse spelling:
afnemen, vervallen, verminderen

223. Afnemen vervallen verminderen.

Kleiner worden.

Verminderen ziet op het kleiner worden van omvang of grootte, vergeleken bij een vroegeren toestand en heeft meer bepaald op één geval betrekking: Door den brand is zijn rijkdom verminderd. Afnemen is het langzaam minder worden en stelt vooral dat minder worden op dit oogenblik op den voorgrond: zijn aanzien neemt af. Vervallen is: de vroegere kracht of beteekenis verliezen, zoodat de ondergang onvermijdelijk wordt: Verval van krachten; een vervallen grootheid.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
verval

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 34.229.119.29.

debug info: 0.0027 c