ontvallen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ontvallen (ww):
ontgaan, ontsnappen, ontzinken
ontvallen (ww):
verloren gaan

als synoniem van een ander trefwoord:

vervallen (ww) :
achteruitgaan, aftakelen, afvallen, niet doorgaan, ontvallen, uitvallen, wegvallen
ontschieten (ww) :
losschieten, ontglippen, ontsnappen, ontvallen
ontsnappen (ww) :
ontglippen, ontvallen

woordverbanden van ‘ontvallen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0015 c