ontvallen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ontvallen (ww) :
ontgaan, ontsnappen, ontzinken
ontvallen (ww) :
verloren gaan

als synoniem van een ander trefwoord:

vervallen (ww) :
achteruitgaan, aftakelen, afvallen, niet doorgaan, ontvallen, uitvallen, wegvallen
ontschieten (ww) :
losschieten, ontglippen, ontsnappen, ontvallen
ontsnappen (ww) :
ontglippen, ontvallen

woordverbanden van ‘ontvallen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Wie helpt?
Synoniemen.net zoekt een huurwoning in Leiden.

debug info: 0.0041 c