verflauwen

als woordenboektrefwoord:

verflauwen:
(verflauwd), verminderen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

afnemen (ww) :
achteruitgaan, aflopen, afzakken, bedaren, dalen, gaan liggen, inkrimpen, luwen, minder worden, minderen, ophouden, slinken, tanen, teruglopen, uitdoven, verflauwen, verminderen, verslappen, zakken
kwijnen (ww) :
achteruitgaan, sukkelen, uitteren, verflauwen, verkommeren, verwelken, verzwakken, wegsterven
achteruitgaan (ww) :
afnemen, dalen, ebben, inzinken, terugdeinzen, teruglopen, terugwijken, verflauwen, wijken
tanen (ww) :
afnemen, dalen, slinken, verbleken, verflauwen, verminderen, verslappen
uitbloeien (ww) :
afsterven, verflauwen, verflensen, verleppen, verwelken
verkoelen (ww) :
afzwakken, bekoelen, verflauwen, verminderen
wegkwijnen (ww) :
verflauwen, wegdeemsteren, wegsterven
bedaren (ww) :
sussen, verflauwen

woordverbanden van ‘verflauwen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c