instorten

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

instorten (ww) :
afknappen, bezwijken, een inzinking hebben, ingeven, ziek worden
instorten (ww) :
begeven, in puin vallen, ineenvallen, invallen, inzakken
instorten (ww) :
neerstorten, vallen

als synoniem van een ander trefwoord:

vallen (ww) :
buitelen, donderen, duikelen, duvelen, flikkeren, glippen, instorten, kieperen, kletteren, kukelen, kwakken, lazeren, mieteren, omvallen, onderuit gaan, ploffen, plonzen, rollen, smakken, sodemieteren, storten, struikelen, tuimelen, uitglijden
ingeven (ww) :
aansporen, aanzetten, bezielen, inblazen, inboezemen, influisteren, inspireren, instorten, opgeven, voorzeggen
inzinken (ww) :
achteruitgaan, bezwijken, instorten, moed verliezen, verslappen
begeven (ww) :
bezwijken, breken, instorten, kapotgaan, opgeven, stukgaan
neervallen (ww) :
ineenzakken, instorten, neerzakken, neerzijgen
invallen (ww) :
instorten, inzakken, inzinken
afknappen (ww) :
inklappen, instorten
inzakken (ww) :
instorten, invallen

woordverbanden van ‘instorten’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord
bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c