ineenvallen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

instorten (ww) :
begeven, in puin vallen, ineenvallen, invallen, inzakken

woordverbanden van ‘ineenvallen’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ineenvallen
uiteenvallen

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0017 c