inspireren

als woordenboektrefwoord:

inspireren:
(geïnspireerd), inboezemen, bezielen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

inspireren (ww):
aanmoedigen, aanzetten, bewegen, brengen, drijven, elektriseren, instigeren, oproepen, stimuleren, toejuichen
inspireren (ww):
inblazen, inboezemen, ingeven
inspireren (ww):
bezielen

als synoniem van een ander trefwoord:

aanzetten (ww) :
aandrijven, aanhitsen, aanjagen, aanmanen, aanmoedigen, aanporren, aansporen, aanstoken, aanvuren, aanwakkeren, bemoedigen, bewegen, drijven, ingeven, inspireren, instigeren, jachten, manen, nopen, ophitsen, opporren, oproepen, opruien, opstoken, opwekken, opzwepen, pramen, prikkelen, pushen, stimuleren, uitnodigen, verhaasten
aanmoedigen (ww) :
aandrijven, aanhitsen, aansporen, aanvuren, aanzetten, animeren, bemoedigen, bevorderen, inspireren, moed inspreken, ophitsen, opporren, opwekken, opzwepen, prikkelen, stimuleren, toejuichen
stimuleren (ww) :
aanmoedigen, aansporen, aanwakkeren, aanzetten tot, bevorderen, bezielen, inspireren, motiveren, opdrijven, opporren, opwekken, prikkelen, pushen, voeden
ingeven (ww) :
aansporen, aanzetten, bezielen, inblazen, inboezemen, influisteren, inspireren, instorten, opgeven, voorzeggen
drijven (ww) :
aanzetten, bewegen tot, bezielen, inspireren, pressen, teweegbrengen, voortbewegen, voortstuwen
bezielen (ww) :
aanvuren, animeren, begeesteren, drijven, inspireren, leven geven aan, verrukken, vitaliseren
oproepen (ww) :
bovenhalen, evoceren, evoqueren, ingeven, inspireren, prikkelen, voor de geest roepen
motiveren (ww) :
aanzetten, begeesteren, enthousiasmeren, inspireren, opwarmen, prikkelen, stimuleren
animeren (ww) :
aanmoedigen, bemoedigen, bezielen, inspireren, opwekken, stimuleren
begeesteren (ww) :
animeren, bezielen, inspireren, vitaliseren

woordverbanden van ‘inspireren’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Gepland onderhoud
Zondagochtend 9 augustus vindt serveronderhoud plaats. De site zal daardoor een poos niet bereikbaar zijn. Waarschijnlijk duurt dat minder dan een halfuur. In het slechtste geval zou het een paar uur kunnen uitlopen. Mijn excuses voor het ongemak.

debug info: 0.0025 c