bewegen

als woordenboektrefwoord:

bewegen:
(bewoog, bewogen), in beweging brengen of zijn; medelijden opwekken ; aansporen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bewegen (ww) :
verplaatsen, voortbewegen, roeren, trillen, gaan, aandrijven, verschuiven, verroeren, zich roeren, moveren, tijgen, verwikken
bewegen (ww) :
treffen, raken, ontroeren, roeren, aandoen, aangrijpen, beroeren
bewegen (ww) :
overreden, overhalen, bewerken, aanzetten, bepraten, nopen

als synoniem van een ander trefwoord:

aanzetten (ww) :
opwekken, oproepen, uitnodigen, aanmoedigen, inspireren, bemoedigen, prikkelen, manen, aansporen, drijven, bewegen, aanjagen, aandrijven, stimuleren, aanwakkeren, ophitsen, ingeven, opstoken, aanmanen, opzwepen, jachten, pushen, opruien, aanvuren, opporren, nopen, aanporren, verhaasten, instigeren, aanstoken, pramen, aanhitsen
verplaatsen (ww) :
verzetten, vervoeren, overdragen, overbrengen, omzetten, bewegen, transporteren, overzetten, overplaatsen, verleggen, verschuiven, verhangen, overleveren, verschikken, transfereren
gaan (ww) :
handelen, reizen, trekken, komen, fietsen, inslaan, lopen, keren, koersen, bewegen, varen, rijden, kenteren, zich voortbewegen, zich bewegen, zich begeven, tiegen, doorreizen, tijgen
aandrijven (ww) :
aanmoedigen, opzetten, aansporen, motiveren, drijven, bewegen, aanzetten, ophitsen, ingeven, zwepen, aanvuren, opporren, hitsen, aanhitsen
overhalen (ww) :
overreden, overtuigen, lijmen, omkopen, bewegen, bewerken, ompraten, omhalen, bepraten, verlokken, voor zich winnen, persuaderen
inspireren (ww) :
oproepen, aanmoedigen, toejuichen, drijven, brengen, bewegen, aanzetten, stimuleren, instigeren, elektriseren
ontroeren (ww) :
schokken, treffen, pakken, roeren, bewegen, aandoen, vertederen, emotioneren
aanstuwen (ww) :
voortbewegen, bewegen, aandrijven, voortstuwen, voortdrijven
brengen (ww) :
opleveren, aanrichten, bewegen, veroorzaken, teweegbrengen
nopen (ww) :
overreden, overhalen, aansporen, bewegen, aanzetten
werken (ww) :
krimpen, scheuren, uitzetten, bewegen, verzakken
moveren (ww) :
bewegen
roeren (ww) :
bewegen

woordverbanden van ‘bewegen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Tot een besluit of eene handeling brengen. Bij bewegen kan de tegenstand, dien wij te overwinnen hebben, gering zijn, bij aansporen en nopen (aanprikkelen) is hij dat nooit; evenmin bij aan zetten , dat meestal gebruikt wordt van eene aansporing ten kwade. Overhalen heeft in zekeren zin de sterkste beteekenis, want het onderstelt, dat men niet alleen iemand tot eene wilsbepaling moet brengen; maar dat er reeds eene wilsbepaling in tegenovergestelden geest heeft plaats gegrepen, waarop men hem moet bewegen om terug te komen. Bewegen, aansporen en overhalen geschieden meer door verstandelijke, nopen meer door zedelijke; drangredenen. Overreden is door wegsleepende redeneering, door welbespraaktheid, iemand overhalen iets te doen of na te laten. Door verleidelijke aanbiedingen werd Rennenberg bewogen (overgehaald) de zijde van Oranje te verlaten. Iemand aansporen tot deugd. Wat mij vooral noopte zijn verzoek in te willigen, was de herinnering aan den belangrijken dienst, dien hij mij in vroeger jaren bewezen had. De welsprekende abt wist vele edellieden te overreden aan den kruistocht deel te nemen. Zie onder aandrijven.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 348:

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 400:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 249:

verroeren, roeren, bewegen

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

bewegen
koud laten, stilstaan

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
bijvoeglijk naamwoord
zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.004 c