ploffen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ploffen (ww) :
bonzen, flappen, pletsen, poffen, slaan
ploffen (ww) :
exploderen, knallen, ontploffen
ploffen (ww) :
plompen, plonzen, vallen
ploffen (ww) :
kwakken, neergooien
ploffen (ww) :
puffen, sputteren

als synoniem van een ander trefwoord:

vallen (ww) :
buitelen, donderen, duikelen, duvelen, flikkeren, glippen, instorten, kieperen, kletteren, kukelen, kwakken, lazeren, mieteren, omvallen, onderuit gaan, ploffen, plonzen, rollen, smakken, sodemieteren, storten, struikelen, tuimelen, uitglijden
dalen (ww) :
afdalen, bergaf gaan, bergafwaarts gaan, duiken, kelderen, neerdalen, neerkletteren, omlaaggaan, ploffen, vallen, zakken, zinken
ontploffen (ww) :
barsten, detoneren, exploderen, klappen, knallen, losbarsten, ploffen, springen, uit zijn vel springen, uiteenbarsten
exploderen (ww) :
klappen, knallen, losbarsten, ontploffen, ploffen, springen, uitbarsten, uiteenspatten, uiteenspringen
slaan (ww) :
botsen, klappen, klapperen, kletsen, kletteren, klotsen, ploffen, striemen, tikken, zwiepen
bonzen (ww) :
beuken, bonken, botsen, dreunen, kloppen, ploffen, slaan, stompen, stoten
flappen (ww) :
klappen, klapperen, klossen, ploffen, slaan
poffen (ww) :
floepen, knallen, paffen, ploffen

woordverbanden van ‘ploffen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c