kelderen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

dalen (ww) :
zakken, zinken, vallen, duiken, afdalen, bergafwaarts gaan, ploffen, kelderen, bergaf gaan, neerdalen, omlaaggaan, neerkletteren
vallen (ww) :
vervallen, verminderen, dalen, zakken, zinken, inzakken, kelderen
zinken (ww) :
ondergaan, kelderen, afzinken
duikelen (ww) :
dalen, zakken, kelderen

woordverbanden van ‘kelderen’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c