eren

als woordenboektrefwoord:

eren:
(geëerd), eer bewijzen; hoogschatten.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

eren (ww) :
achten, eerbiedigen, respecteren
eren (ww) :
in ere houden, vereren
eren (ww) :
huldigen, lauweren
eren (ww) :
onderscheiden
eren (ww) :
sieren

als synoniem van een ander trefwoord:

loven (ww) :
bewieroken, danken, de lof zingen van, eren, ophemelen, preconiseren, prijzen, roemen, verheerlijken, zegenen
vieren (ww) :
celebreren, eren, fêteren, gedenken, herdenken, huldigen, roemen, vertroetelen
achten (ww) :
eren, hoogschatten, prijzen, respecteren, waarderen
respecteren (ww) :
achten, eren, hoogachten, in ere houden, ontzien
huldigen (ww) :
bejubelen, eren, fêteren, inhuldigen, vieren
onderscheiden (ww) :
decoreren, eren, vereremerken
herdenken (ww) :
eren, gedenken, vieren
eerbiedigen (ww) :
eren, vereren
lauweren (ww) :
eren, prijzen
heiligen (ww) :
eren, vieren

woordverbanden van ‘eren’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 343:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

eren
onteren

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
bijvoeglijk naamwoord
bijwoord / bijvoeglijk naamwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0041 c