eren

als woordenboektrefwoord:

eren:
(geëerd), eer bewijzen; hoogschatten.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

eren (ww) :
respecteren, achten, eerbiedigen
eren (ww) :
in ere houden, vereren
eren (ww) :
huldigen, lauweren
eren (ww) :
onderscheiden
eren (ww) :
sieren

als synoniem van een ander trefwoord:

loven (ww) :
zegenen, prijzen, danken, ophemelen, verheerlijken, eren, roemen, bewieroken, de lof zingen van, preconiseren
vieren (ww) :
herdenken, huldigen, vertroetelen, gedenken, eren, roemen, celebreren, fêteren
achten (ww) :
respecteren, prijzen, waarderen, eren, hoogschatten
respecteren (ww) :
achten, ontzien, in ere houden, eren, hoogachten
huldigen (ww) :
vieren, eren, inhuldigen, bejubelen, fêteren
onderscheiden (ww) :
eren, decoreren, vereremerken
herdenken (ww) :
vieren, gedenken, eren
eerbiedigen (ww) :
vereren, eren
lauweren (ww) :
prijzen, eren
heiligen (ww) :
vieren, eren

woordverbanden van ‘eren’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 343:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

eren
onteren

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
bijvoeglijk naamwoord
bijwoord / bijvoeglijk naamwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.005 c