verheerlijken

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verheerlijken (ww):
exalteren, glorificeren, grootmaken, loven, ophemelen, prijzen, roemen, verheffen
verheerlijken (ww):
romantiseren

als synoniem van een ander trefwoord:

loven (ww) :
bewieroken, danken, de lof zingen van, eren, ophemelen, preconiseren, prijzen, roemen, verheerlijken, zegenen
prijzen (ww) :
achten, bewieroken, danken, grootmaken, lauweren, loven, roemen, verheerlijken, verheffen, zegenen
ophemelen (ww) :
aanprijzen, bewieroken, de hemel in prijzen, loven, toejuichen, verheerlijken
vereren (ww) :
aanbidden, adoreren, bewieroken, verafgoden, verheerlijken
verafgoden (ww) :
aanbidden, adoreren, dwepen, vereren, verheerlijken
verheffen (ww) :
ophemelen, prijzen, verheerlijken
exalteren (ww) :
verheerlijken
loven (ww) :
verheerlijken

woordverbanden van ‘verheerlijken’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

loven:
prijzen, roemen, eren, verheerlijken, ophemelen, zegenen, danken
verheerlijken:
loven

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
hoogachten, ontzien, eren, prijzen, loven, roemen, verheffen, verheerlijken, toejuichen, bewonderen

HOOGACHTEN, ONTZIEN, EEREN, PRIJZEN, LOVEN, ROEMEN, VERHEFFEN, VERHEERLIJKEN, TOEJUICHEN, BEWONDEREN

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 343.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

verheerlijken
haten

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0018 c