verheerlijken

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verheerlijken (ww) :
prijzen, ophemelen, verheffen, loven, roemen, grootmaken, glorificeren, exalteren
verheerlijken (ww) :
romantiseren

als synoniem van een ander trefwoord:

loven (ww) :
zegenen, prijzen, danken, ophemelen, verheerlijken, eren, roemen, bewieroken, de lof zingen van, preconiseren
prijzen (ww) :
zegenen, danken, achten, verheerlijken, verheffen, loven, roemen, lauweren, bewieroken, grootmaken
ophemelen (ww) :
toejuichen, verheerlijken, aanprijzen, loven, bewieroken, de hemel in prijzen
vereren (ww) :
aanbidden, verheerlijken, verafgoden, adoreren, bewieroken
verafgoden (ww) :
aanbidden, verheerlijken, vereren, adoreren, dwepen
verheffen (ww) :
prijzen, ophemelen, verheerlijken
exalteren (ww) :
verheerlijken
loven (ww) :
verheerlijken

woordverbanden van ‘verheerlijken’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

loven:
prijzen, roemen, eren, verheerlijken, ophemelen, zegenen, danken
verheerlijken:
loven

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 343:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

verheerlijken
haten

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c