aanbidden

als woordenboektrefwoord:

aanbidden:
(bad aan, ook aanbad, aangebeden), als goddelijk wezen vereren; (fig.) hoog vereren of liefhebben.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aanbidden (ww):
adoreren, verafgoden, vereren, vergoden
aanbidden (ww):
dienen

als synoniem van een ander trefwoord:

bewonderen (ww) :
aanbidden, adoreren, dwepen met, hoogschatten, ontzag hebben, opkijken naar, opkijken tegen, opzien naar, respecteren, verafgoden, vereren, vergoddelijken, waarderen, weglopen met
waarderen (ww) :
aanslaan, achten, appreciëren, bewonderen, hoogschatten, respecteren, valoriseren, aanbidden, eerbiedigen, hoogachten, op prijs stellen
adoreren (ww) :
aanbidden, bewonderen, dwepen met, opkijken tegen, verafgoden, vereren, weglopen met
vereren (ww) :
aanbidden, adoreren, bewieroken, verafgoden, verheerlijken
verafgoden (ww) :
aanbidden, adoreren, dwepen, vereren, verheerlijken

woordverbanden van ‘aanbidden’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

aanbidden:
verafgoden, dwepen, weglopen
verafgoden:
aanbidden

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
aanbidden, vereren

Aanbidden — vereeren. Beide duiden eene toewijding door gebeden of eerbiedige hulde aan. Aanbidden is sterker, en wordt voornamelijk gebezigd van godsdienstige vereering. Men aanbidt God. Vereeren is eerbiedige hulde bewijzen, doch zonder dat hierbij noodzakelijk aan uiting der vereering wordt gedacht. Zij vereerden Baäl, niet Jehova. Hij vereerde den ouden dichter om zijne schoone verzen, maar nooit had hij hem zulks door woord of daad kunnen doen blijken. In figuurlijken zin wordt aanbidden ook gebruikt in de uitdrukking de opgaande zon aanbidden (de bovendrijvende partij naar de oogen zien en vleien), en in de beteekenis van hartstochtelijk beminnen: hun aangebeden kind. In deze beteekenis wordt vereeren niet gebezigd.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
aanbidden, vereren

AANBIDDEN, VEREEREN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 4.

in hedendaagse spelling:
aanklagen, aanbrengen, wroegen, verklikken, aangeven, aankondigen, aanspreken, aanroepen, aanbidden, afbidden, afsmeken

AANKLAGEN, AANBRENGEN, WROEGEN, VERKLIKKEN, AANGEVEN, AANKONDIGEN, AANSPREKEN, AANROEPEN, AANBIDDEN, AFBIDDEN, AFSMEKEN

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 12.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

aanbidden
haten

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.236.126.69.

debug info: 0.0018 c