afsmeken

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

afsmeken (ww):
aanroepen, inroepen
afsmeken (ww):
afbedelen

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

woordverbanden van ‘afsmeken’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
afbedelen, afbidden, afsmeken

Afbedelen — afbidden — afsmeeken. Door dringend verzoeken van iemand iets trachten te verwerven. Aan afbedelen is altijd iets vernederends voor den vrager verbonden. De beide andere, afsmeeken het sterkst, slaan alleen op het dringende van het verzoek; afsmeeken is dringender en vuriger dan afbidden. De laffe vleier met zijn afgebedelden rang en weidsche titels. Wat ik van u afsmeek, is het leven van mijn kind. Een ander deel, door weinigen gekozen, Bad ik den hemel af.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
aanklagen, aanbrengen, wroegen, verklikken, aangeven, aankondigen, aanspreken, aanroepen, aanbidden, afbidden, afsmeken

AANKLAGEN, AANBRENGEN, WROEGEN, VERKLIKKEN, AANGEVEN, AANKONDIGEN, AANSPREKEN, AANROEPEN, AANBIDDEN, AFBIDDEN, AFSMEKEN

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 12.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0019 c