afbidden

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

afbedelen, afbidden, afsmeken

Door dringend verzoeken van iemand iets trachten te verwerven. Aan afbedelen is altijd iets vernederends voor den vrager verbonden. De beide andere, afsmeeken het sterkst, slaan alleen op het dringende van het verzoek; afsmeeken is dringender en vuriger dan afbidden. De laffe vleier met zijn afgebedelden rang en weidsche titels. Wat ik van u afsmeek, is het leven van mijn kind. Een ander deel, door weinigen gekozen, Bad ik den hemel af.

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 12:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0042 c