haten

als woordenboektrefwoord:

haten:
(haatte, gehaat), een hevigen afkeer hebben van.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

haten (ww):
afkeer hebben, verafschuwen, verfoeien

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

woordverbanden van ‘haten’ grafisch weergegeven

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
verachten, versmaden, haten

VERACHTEN, VERSMADEN, HATEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 220.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

haten
aanbidden, liefhebben, minnen, vereren, verheerlijken

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0191 nc